2012

Publisert 12. nov. 2012 09:47

Den 15. september forsvarte professor em. Erik A. Nielsen sin avhandling for graden dr.philos under Det teologiske fakultet; "Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer" og "Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom."

Publisert 12. nov. 2012 09:47

Den 15. september forsvarte professor Erik A. Nielsen sin avhandling for graden dr.philos under Det teologiske fakultet; "Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer" og "Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom."

Publisert 11. nov. 2012 16:09

Prøveforelesning over selvvalgt emne: ”Kristen parodi.”

Publisert 11. nov. 2012 16:07

Prøveforelesning over oppgitt emne: ”Er der en salme i denne kirken? Nordiske salmer og salmebøker for vår tid.”

Publisert 21. juni 2012 14:59

Onsdag 13. juni 2012 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: "Redegjør for ulike former for evidens, og drøft fordeler og ulemper for forskning og praksis i sosialt arbeid". Sted er Domus Theologica auditorium u40

Publisert 21. juni 2012 14:58

Den 14. juni 2012 forsvarte cand.polit. Bjørg Fossestøl sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid."

 

Publisert 21. juni 2012 14:55

Den 14. juni 2012 forsvarte cand.polit. Bjørg Fossestøl sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid."

Publisert 30. mars 2012 12:34

Den 17. februar 2012 forsvarte cand.theol. Carl Petter Opsahl sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Dance to My Ministry: Exploring Hip-Hop Spirituality"

Vi beklager at kvaliteten på opptaket er av varierende kvalitet.

Publisert 30. mars 2012 12:34

Den 17. februar 2012 forsvarte cand.theol. Carl Petter Opsahl sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Dance to My Ministry: Exploring Hip-Hop Spirituality"

Vi beklager at kvaliteten på opptaket er av varierende kvalitet.

Publisert 24. feb. 2012 00:49

Torsdag 16. feburar 2012 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Spiritualitet i Nordamerikansk populærmusikk. Musikkestetiske overveielser”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.