Carl Petter Opsahls prøveforelesning 16. februar 2012

Torsdag 16. feburar 2012 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Spiritualitet i Nordamerikansk populærmusikk. Musikkestetiske overveielser”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Sakkyndig komité

  • Professor Anne Danielsen, Institutt for musikkvitenskap, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Professor Ola Sigurdson, Institutionen för literatur, idéhistoria & religion, Göteborgs universitet (annenopponent)
  • Professor Kjetil Hafstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

  • Dekan Trygve E. Wyller
Publisert 24. feb. 2012 00:49 - Sist endret 24. feb. 2012 10:24