2011

Publisert 27. mai 2011 14:39

Cand.philol. Stine Holte vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical" 

Tid og sted: Stine Holte disputerer: Meaning and Crisis 27. mai. 2011 10:15 - 15:00, Domus Theologica, auditorium U40

Publisert 27. mai 2011 12:22

Cand.philol. Stine Holte vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor: "Meaning and Crisis. Emmanuel Levinas and the Difficult Meaning of the Ethical" 

Tid og sted: Stine Holte disputerer: Meaning and Crisis 27. mai. 2011 10:15 - 15:00, Domus Theologica, auditorium U40

Publisert 26. mai 2011 18:17

Torsdag 26. mai 2011 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: ”Gjør rede for og drøft den betydning som 'den andre' får i Dietrich Bonhoeffers fengselsbrev.”. Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Publisert 14. mars 2011 11:42

Cand.theol. Anne Hege Grung forsvarte 11. mars 2011 hennes avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.

Publisert 14. mars 2011 11:30

 

Torsdag 10. mars kl. 17:15 foreleste kandidaten over oppgitt emne: ”Makt og kontekst i Susanna fortellingen: Forslag til en postkolonial, feministisk lesning av Kap 13 i Tillegg til Daniels bok.” Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Publisert 14. mars 2011 11:29

Cand.theol. Anne Hege Grung forsvarte 11. mars 2011 hennes avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.