Disputas del 2

Cand.theol. Anne Hege Grung forsvarte 11. mars 2011 hennes avhandling for graden philosophiae doctor: ”Gender Justice in Muslim-Christian Readings. Christian and Muslim Women in Norway Making Meaning of Texts from the Bible, the Koran, and the Hadith”.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet
  • Seniorforsker Garbi Schmidt, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i København
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller, Det teologiske fakultet

Veiledere

  • Instituttleder Turid Karlsen Seim, Det norske institutt i Roma (hovedveileder)
  • Professor Anne Sofie Roald, Malmö Högskola (biveileder)
Publisert 14. mars 2011 11:42 - Sist endret 14. mars 2011 11:46