Disputaser og prøveforelesninger

Ingrid Staurheim, Foto
Publisert 30. sep. 2020 22:09

Ingrid Staurheim forsvarte sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner"

Gladys Ekone Wang. Photo
Published Sep. 11, 2020 4:37 PM

Gladys Ekone Wang defended her doctoral dissertation: “Childlessness in Marriage among the Bakossi Community in Cameroon: An African Feminist Contextual Pastoral Theology of Procreation”, for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Sven Thore Kloster, Photo
Published Feb. 13, 2020 4:00 PM

Sven Thore Kloster defended doctoral dissertation: "Towards an Agonistic Theology. A Political Reading of the Concepts of Tradition in the Christian Theologies of Gerhard Ebeling and Kathryn Tanner," for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Rosemarie Van den Breemer
Published Dec. 6, 2019 4:00 PM

Rosemarie van den Breemer defended her doctoral dissertation: "Governing Cemeteries: State Responses to the New Diversity in The Netherlands, Norway and France" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Rosemarie Van den Breemer, Photo
Published Dec. 6, 2019 12:00 PM

"Governing Religious Diversity in 21st century Europe: A Critical Assessment of the Relationships between Secularism, Nation-State, and Religion"

Photo of Paula J. Tutty
Published Oct. 11, 2019 1:17 PM

Paula Jean Tutty will defended her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Bilde av Kari Zakkariassen
Published June 21, 2019 3:02 PM

Kari Zakariassen  defended her doctoral dissertation: ""My People Consult Their Tree…" Human-Divine Interaction in Arboreal Spaces in the Ancient Levant" for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Bilde av Knut Inge Riksen
Publisert 8. feb. 2019 13:00

Knut Inge Riksen vil forsvarte sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität

Bilde av Knut Inge Riksen
Publisert 8. feb. 2019 12:31

Knut Inge Riksen vil forsvarte sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität

Publisert 20. okt. 2016 15:58

 

Anders Martinsen forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"

 

Tid og sted for disputas: 6. mai 2016 kl. 12.00 i auditorium U40, Domus Theologica.

Publisert 20. okt. 2016 15:44

Åste Dokka avholdt prøveforelesning over oppgitt emne: "Redegjør for og diskutér forholdet mellom død, oppstandelse og forsoning, med utgangspunkt i Jürgen Moltmann tenkning. Stofftilfanget er omfattende, så eskatologibindet The Coming of God (1995 og senere), særlig overveielsene om oppstandelse og evig liv i kapitel 4 kan være en nyttig inngang til hans tenkemåte. Diskutér også på hvilken måte Nancy L. Eieslands kristologisk funderte overveielser i The Disabled God. Toward a Liberatory Theology of Disability kan være fruktbare for nytenkning om oppstandelsen.»

Publisert 20. okt. 2016 15:44

Åste Dokka ved Det teologiske fakultet forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler. “There is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus”

Publisert 20. okt. 2016 13:14

Kaia D. M. S. Rønsdal avholdt prøveforelesning over oppgitt emne:

“Migrant bodies, and vulnerability caused by cities. Take as a point of departure the attached texts of Katheryn Tanner in her preface to: Spirits in the Cities. Searching for Soul in the Urban Landscape, and Ada María Isasi-Díaz's Chapter 5.”

Publisert 20. okt. 2016 13:14

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet forsvarte sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”

Publisert 18. nov. 2015 13:12

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted:18. nov. 2015 10:15 - 11:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Mer informasjon om disputas

Publisert 27. aug. 2015 10:24

Vebjørn Horsfjord vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "It takes two to dialogue - A speech act analytical study of the Muslim Dialogue initiative A Common Word between Us and You and Christian responses."