2007

Publisert 4. mars 2010 17:07

"Prinsipper og levd liv. Samtaler om og oppfatninger av relasjonen mellom mor og barn i en barnevernskontekst"  

Publisert 3. sep. 2009 14:35

"Et ungdomsliv er skjønt som morgenrøden..." Religion og livvssyn i attenårige liv et sted på Sørlandet 10.05.2007

Publisert 3. sep. 2009 14:33

Kirke og bedehus i det 20. århundrets fritidskultur 10.05.2007

Publisert 3. sep. 2009 13:19

Ancient Hebrew texts as historical documents: To what degree is a text constructed by both author(s) and reader(s) working in their respective contexts

Publisert 3. sep. 2009 13:14

Flytende grenser of loc i Esra 9-10/Law and Boundaries in flux in Ezra