2020

Ingrid Staurheim, Foto
Publisert 30. sep. 2020 22:09

Ingrid Staurheim forsvarte sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Kirkebygg og identitet. En religionssosiologisk undersøkelse av folks forhold til kirkebygget belyst gjennom reaksjoner på (to) kirkebranner"