2009

Publisert 2. mars 2010 16:35

Onsdag 21. oktober forsvarte Per Halse sin avhandling “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Publisert 2. mars 2010 16:30

Onsdag 21. oktober forsvarte Per Halse sin avhandling “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.