Prøveforelesning Birgitte Lerheim

Torsdag 26. februar holdt cand.philol. Birgitte Lerheim sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor under Det teologiske fakultet over oppgitt emne: En teologisk vurdering av dokumentet “Communio/Koinonia. A New Testament-Early Christian Concept and its Contemporary Appropriation and Significance” (A Study by the Institute for Ecumenical Research, Strasbourg, 1990).

Fredag 27. februar forsvarte hun sin avhandling for graden philosophiae doctor: Vedkjenning og gjenkjenning. Refleksjonar i snittpunkta mellom kyrkjetenking og kyrkjepraksis.

 

Publisert 2. mars 2010 15:28 - Sist endret 2. mars 2010 16:21