Disputas Per Halse - Del 1

Onsdag 21. oktober forsvarte Per Halse sin avhandling “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

De ordinære opponenter er:

Professor Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent) og
førsteamanuensis Bjørg Seland, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (annenopponent).
Professor Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.

Publisert 2. mars 2010 16:30 - Sist endret 2. mars 2010 16:35