Prøveforelesning Anne Hege Grung

 

Torsdag 10. mars kl. 17:15 foreleste kandidaten over oppgitt emne: ”Makt og kontekst i Susanna fortellingen: Forslag til en postkolonial, feministisk lesning av Kap 13 i Tillegg til Daniels bok.” Sted er Domus Theologica, auditorium U40.

Bedømmelseskomité

  • Professor Kajsa Ahlstrand, Uppsala universitet
  • Seniorforsker Garbi Schmidt, Det Nationale Forskningscenter for Velfærd i København
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller, Det teologiske fakultet

Veiledere

  • Instituttleder Turid Karlsen Seim, Det norske institutt i Roma (hovedveileder)
  • Professor Anne Sofie Roald, Malmö Högskola (biveileder)
Publisert 14. mars 2011 11:30 - Sist endret 14. mars 2011 11:47