Bjørg Fossestøls prøveforelesning 13. juni 2012

Onsdag 13. juni 2012 kl. 17:15 foreleser kandidaten over oppgitt emne: "Redegjør for ulike former for evidens, og drøft fordeler og ulemper for forskning og praksis i sosialt arbeid". Sted er Domus Theologica auditorium u40

Bedømmelseskomité

  • Professor Irene Levin, Høgskolen i Oslo og Akershus
  • Professor Eivind Engebretsen, Universitetet i Oslo
  • Professor Knut W. Ruyter, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo
Publisert 21. juni 2012 14:59 - Sist endret 21. juni 2012 15:03