Opptak av professor emeritus Erik A. Nielsens disputas - del 2.

Den 15. september forsvarte professor em. Erik A. Nielsen sin avhandling for graden dr.philos under Det teologiske fakultet; "Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer" og "Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom."

Bedømmelseskomité

  • Professor Trond Skard Dokka, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Professor Stina Hansson, Göteborg Universitet (annenopponent)
  • Professor Aud V. Tønnessen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller

Publisert 12. nov. 2012 09:47 - Sist endret 12. nov. 2012 15:31