Professor em. Erik A. Nielsens prøveforelesning 14. september - oppgitt emne.

Prøveforelesning over oppgitt emne: ”Er der en salme i denne kirken? Nordiske salmer og salmebøker for vår tid.”

Professor Erik A. Nielsen vil under Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling i to bind for graden dr.philos.: Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer og Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom.

Publisert 11. nov. 2012 16:07 - Sist endret 12. nov. 2012 15:34