Prøveforelesning Eivor Andersen Oftestad

Cand.theol. Eivor Andersen Oftestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Publisert 8. okt. 2010 11:20 - Sist endret 8. okt. 2010 11:24