Prøveforelesning Øystein Brekke

Cand.philol. Øystein Brekke holdt sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet: Torsdag 25. februar kl. 17:15–18:00 over oppgitt emne: ”Hva er kristendommens sentrale myte – og hvorfor?”

Publisert 3. mars 2010 13:20 - Sist endret 3. mars 2010 16:18