Prøveforelesning Irene Trysnes

Cand.philol. Irene Trysnes holdt den 19. mars 2010 sin prøveforelesning for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet over oppgitt emne:”Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom. Teoretiske og kulturpolitiske implikasjoner.”  

Publisert 26. mars 2010 13:48 - Sist endret 26. mars 2010 15:02