Prøveforelesning Jarle Stormark, selvvalgt emne.

Hvordan tematisere en teologi om kroppen i liturgisk perspektiv?- 21.04.2008

Prøveforelesning for Jarle Stormarks doktorgradsdisputas - Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie.

Selvvalgt emne: Hvordan tematisere en teologi om kroppen i liturgisk perspektiv? En kort presentasjon og noen refleksjoner i tilknytning til et forslag til somatologi. - 21.04.2008
 

 

Publisert 3. sep. 2009 15:00 - Sist endret 13. mai 2019 14:31