Prøveforelesning Merete Thomassen, selvvalgt emne.

Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid. - 27.05.2008

Prøveforelesning for Merete Thomassens doktorgradsdisputas - Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998.

Selvvalgt emne: Gudstjenesten som speiling av det individuelle eller kollektive subjekt? Om gjenkjennelseskriteriet i liturgisk reformarbeid. - 27.05.2008
 

 

Publisert 3. sep. 2009 15:04 - Sist endret 3. mars 2010 12:40