Prøveforelesning Ådne Njå, Selvvalgt emne - 21.02.2008

Prøveforelesning for Ådne Njås doktorgradsdisputas - Det ånder himmelsk over støvet Faser i Regin Prenters grundtvigske paktsteologi

Selvvalgt emne: "Helgen her og helgen hisset er i samme Menighed." En kort refleksjon over overgivelsesbønnen i det nye begravelsesritualet i Den norske kirke med fokus på hvorvidt det gir mening å snakke om bønnefellesskap mellom levende og døde - 21.02.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 13:24 - Sist endret 2. mars 2010 16:53