Prøveforelesning Dagny Kristine Johnson Hov, oppgitt emne.

Dersom flere advokater var kvinner og flere barnevernsarbeidere var menn - ville profesjonsetikken sett annerledes ut? - 03.04.2008

Prøveforelesning for Dagny Kristine Johnson Hovs doktorgradsdisputas - Den gode profesjonelle: Profesjonsetikk for advokater og barnevernsarbeidere.

Oppgitt emne: Dersom flere advokater var kvinner og flere barnevernsarbeidere var menn - ville profesjonsetikken sett annerledes ut? - 03.04.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 14:49 - Sist endret 13. mai 2019 14:31