Prøveforelesning Jarle Stormark, oppgitt emne.

Bort fra kroppen - hjem til Herren- 21.04.2008

Prøveforelesning for Jarle Stormarks doktorgradsdisputas - Kropp og identitet, - og håpet om nyskapelse. En skapelsesteologisk undersøkelse av betydningen av kropp og identitet i troen på «legemets oppstandelse» hos Jürgen Moltmann i Systematische Beiträge zur Theologie.

Oppgitt emne: «Bort fra kroppen - hjem til Herren». En tolkning av 2. Kor 4,16-5,10 med henblikk på spørsmålet om kropp og identitet i frelsesforløpet. - 21.04.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 15:02 - Sist endret 13. mai 2019 14:31