Prøveforelesning Merete Thomassen, oppgitt emne.

«Mødres kirkegang» i liturgihistorisk og kjønnsanalytisk perspektiv. - 27.05.2008

Prøveforelesning for Merete Thomassens doktorgradsdisputas - Kjønnsinkluderende liturgisk språk. En analyse av norske gudstjenester under Det økumeniske tiåret 1988-1998.

Selvvalgt emne: "Mødres kirkegang" i liturgihistorisk og kjønnsanalytisk perspektiv. - 27.05.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 15:05 - Sist endret 3. mars 2010 12:40