Prøveforelesning Dagny Kristine Johnson Hov, selvvalgt emne.

Bibelens betydning i kristen etikk - 03.04.2008

Prøveforelesning for Dagny Kristine Johnson Hovs doktorgradsdisputas - Den gode profesjonelle: Profesjonsetikk for advokater og barnevernsarbeidere. 

Selvvalgt emne: Bibelens betydning i kristen etikk - 03.04.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 14:48 - Sist endret 13. mai 2019 14:31