Prøveforelesning Ådne Njå, Oppgitt emne - 21.02.2008

Prøveforelesning for Ådne Njås doktorgradsdisputas "Det ånder himmelsk over støvet” Faser i Regin Prenters grundtvigske paktsteologi

Oppgitt emne: Korset i frigjøringsteologisk perspektiv med særlig henblikk på implikasjoner for en skrøpelighetens teologi. Ta utgangspunkt i Jon Sobrinos tanke om ”de korsfestede folkene”- 21.02.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 13:26 - Sist endret 2. mars 2010 16:52