Prøveforelesning Kari Gran Bøe, selvvalgt emne.

Andre-orienterthet som kjennetegn på diakonal praksis? Spørsmålet belyses ved hjelp av 'Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet’ som case - 25.01.2008

Prøveforelesning for Kari Gran Bøes doktorgradsdisputas. Verdige møter mellom helsepersonale og pasienter i livets sluttfase. En profesjonsetisk tolkning av en kvalitativ empirisk studie

Selvvalgt emne: Andre-orienterthet som kjennetegn på diakonal praksis? Spørsmålet belyses ved hjelp av ’Sjømannskirken – Norsk kirke i Utlandet’ som case - 25.01.2008
 

Publisert 3. sep. 2009 14:41 - Sist endret 13. mai 2019 14:31