2016

Tidligere

Tid og sted: 16. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, auditorium U40

Stefanie Schön ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor). Tittelen på avhandlingen er: "How did the Woman in Hosea 2 become an adulterous wife? Re-evaluating the Concept of Canon in Light of Secondary Backgrounds in Modern Reception."

Tid og sted: 9. des. 2016 12:0016:00, Det teologiske fakultet, Auditorium U40

Leonora Onarheim Bergsjø vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Melankoli og metamorfose. En teologisk-estetisk studie av Anselm Kiefers verker."

Tid og sted: 4. nov. 2016 10:15, Gamle Festsal

Einar Vannebo vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Å vera menneske." Religion og menneskesyn i Olav Duuns dikting.

Tid og sted: 7. okt. 2016 12:0016:00, Domus theologica, Blindernveien 9, auditorium U40

Kaia D. M. S. Rønsdal ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Calling Bodies in Lived Space. Spatial Explorations on the Concept of Calling in a Public Urban Space”

Tid og sted: 30. sep. 2016 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Åste Dokka ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Towards a Relational Recapitulation, with Irenaeus of Lyons and Judith Butler. “There is no longer male and female; for all of you are one in Christ Jesus”

Tid og sted: 3. juni 2016 12:0016:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Samuel Etikpah will defend his doctoral dissertation: "The Kundum And Mother River Festivals: Exploring Ritual, Interreligious Collaboration And Community Development In Jomoro, Ghana"  for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 6. mai 2016 12:0016:00, Auditorium U40, Blindernveien 9, Domus Theologica.

Anders Martinsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Men and Unmen in the Parables of Luke: Reception, Slavery, and Masculinity"