2018

Tidligere

Tid og sted: 19. des. 2018 12:0016:00, Teologisk bibliotek, Domus Theologica

Wally Cirafesi vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: “John within Judaism: Religion, Ethnicity, and the Shaping of Jesus-Oriented Jewishness in the Fourth Gospel”.

Tid og sted: 13. des. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, auditorium U40

Asla Maria Bø Fuglestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: Miljøargumentasjon i kirkelige institusjoner. En retorisk analyse av Vatikanet og Det lutherske verdensforbunds miljøargumentasjon.

Tid og sted: 30. nov. 2018 12:0016:00, Domus Theologica, auditorium U40

Dominic Wemochiga Amonzem vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Gendering Marriage: Exploring Kasena Marriage Practices in North-East Ghana". 

Tid og sted: 14. sep. 2018 12:0015:00, Sámi allaskuvla/Samisk høgskole i Kautokeino / Guovdageaidnu, rom Sáhkaskáidi, U1_080

Lovisa Mienna Sjöberg vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: , "Att leva i ständig välsignelse – en studie av sivdnidit som religiös praxis ".

Tid og sted: 25. mai 2018 10:15, U40, Domus Theologica

Mette Nygård vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil".