2013

Tidligere

Tid og sted: 18. des. 2013 10:15, Domus theologica, auditorium U40. Blindernvien 9

Master Gunnfrid Ljones Øierud ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gudstjenesters kommunikasjon og modelldeltakere. Tilrettelagt meningsskaping og resepsjonsvilkår i ulike gudstjenester."

Tid og sted: 29. nov. 2013 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Syprian Hilinti ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gendering Divinities, Endangering Humans. Theological and Anthropological constructions of Gender Equality and Ambiguity among Wanyaturu-Iraqw of Tanzania"

Tid og sted: 8. nov. 2013 10:15, Domus Theologica, auditorium U40

Førstelektor Dag Norheim vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos.: ”Sources of Moral Responsibility – Emmanuel Levinas and the Ethical Discourse of Self and Other”

Tid og sted: 31. mai 2013 10:15, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Jon Øygarden Flæten vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "New Readings of Heinrich Suso’s Horologium sapientiae".

Tid og sted: 15. feb. 2013 10:1515:00, Domus Theologica, U40

Cand.philol. Tove Nicolaisen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Hindubarn i grunnskolens religion- og livssynsundervisning. Egengjøring, andregjøring og normalitet."