Disputas:Syprian Hilinti

Syprian Hilinti ved Det teologiske fakultet vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Gendering Divinities, Endangering Humans. Theological and Anthropological constructions of Gender Equality and Ambiguity among Wanyaturu-Iraqw of Tanzania"

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesningen vil finne sted 28. november 2013 på Det teologiske fakultet.

Les mer her.

Bedømmelseskomité

  • Førsteamanuensis Rune Flikke, Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Professor em. Neville Richardson, University of KwaZulu-Natal (annenopponent)
  • Professor Aud V. Tønnessen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

  • Prodekan Hallgeir Elstad

Veileder

  • Professor Kjetil Hafstad

For mer informasjon

Vitenskapelig sammendrag (pdf).


 

Publisert 5. sep. 2013 10:18 - Sist endret 18. nov. 2013 16:36