2014

Tidligere

Tid og sted: 5. des. 2014 10:15, Domus Theologica, Auditorium U40, Blindernveien 9

Elisabeth Tveito Johnsen vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Religiøs læring i sosiale praksiser. En etnografisk studie av mediering, identifisering og forhandlingsprosesser i Den norske kirkes trosopplæring".

Tid og sted: 5. sep. 2014 10:15, Auditorium U40

Margunn Sandal vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.:"Overskridande arkitektur. Ei undersøking av det sakrale i nyare kyrkjebygg".

Tid og sted: 11. juni 2014 10:15, Auditorium U40

Master Bjørn Ole Hovda vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "The Controversy over the Lord’s Supper in Danzig 1561-1567. Presence and Practice  – Theology and Confessional Policy."