2009

Tidligere

Tid og sted: 21. okt. 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan prodekan Aud V. Tønnessen.

Tid og sted: 29. mai 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Jesus and the Stigmatized. Reading the Gospel of John in a Context of HIV/AIDS-Related Stigmatization in Tanzania. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 30. apr. 2009 10:1512:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: ”Prepare the Way of the Lord:” Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

Tid og sted: 27. feb. 2009 12:1514:00, Domus Theologica, auditorium U40.

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Vedkjenning og gjenkjenning. Refleksjonar i snittpunkta mellom kyrkjetenking og kyrkjepraksis. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.