Cand.theol. Per Halse disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: “Gudsord og folkemål. Framveksten av nynorsk kyrkjespråk 1859-1908.” for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan prodekan Aud V. Tønnessen.

De ordinære opponenter er:

  • Professor Hallgeir Elstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Førsteamanuensis Bjørg Seland, Institutt for religion, filosofi og historie, Universitetet i Agder (annenopponent).
  • Professor Tarald Rasmussen, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.
Publisert 10. mars 2010 10:37 - Sist endret 10. mars 2010 10:40