2012

Tidligere

Tid og sted: 15. sep. 2012 10:15, Gamle festsal

Professor Erik A. Nielsen vil under Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling i to bind for graden dr.philos.: Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer og Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. 

Tid og sted: 14. juni 2012 10:15, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.polit. Bjørg Fossestøl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Kunnskapsbasert praksis i sosialtjenesten. Om profesjonalitet og dømmekraft i sosialt arbeid." 

Tid og sted: 20. apr. 2012 10:15, Domus Theologica, aud. U40

Cand.theol. Inger Marie Lid vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet:"Likeverdig tilgjengelighet? En drøfting av menneskesyn og funksjonshemming med vekt på etiske problemstillinger knyttet til  universell utforming, mangfold og deltakelse."

Tid og sted: 17. feb. 2012 10:15, Gamle Festsal

Cand.theol. Carl Petter Opsahl vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Dance to My Ministry: Exploring Hip-Hop Spirituality"

Tid og sted: 3. feb. 2012 10:15, Domus Theologica, U40

M.phil. Zorodzai Dube vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Storytelling in times of violence. Hearing the exorcism stories in Zimbabwe and in Mark’s community."