Zorodzai Dube disputerer: Storytelling in times of violence

M.phil. Zorodzai Dube vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. ved Det teologiske fakultet: "Storytelling in times of violence. Hearing the exorcism stories in Zimbabwe and in Mark’s community."

Om avhandlingen

Les vitenskapelig sammendrag av avhandlingen. (pdf)

Tid og sted for prøveforelesningen

Prøveforelesning over oppgitt tema vil finne sted 2. februar kl. 17:15. Tema er: ”Retelling exorcism stories: storytelling as social process.”

Forelesningen holdes i Domus Theologica, Blindernveien 9, auditorium U40.

Sakkyndig komité

  • Professor Pieter Botha, University of South Africa
  • Førsteamanuensis Rune Flikke, Sosialantropologisk institutt, UiO
  • Professor Jone Salomonsen, Det teologiske fakultet, UiO

Disputasleder

Forskningsleder Tarald Rasmussen

 

 

Publisert 18. jan. 2012 12:08 - Sist endret 23. jan. 2012 09:17