2017

Tidligere

Tid og sted: 21. apr. 2017 12:0015:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.theol. Ole Jakob Løland vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: "Pauline Refigurations. A Study in the Reception of Paul the Apostle in the Works of Jacob Taubes and Slavoj Žižek".

Tid og sted: 2. mars 2017 13:0016:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”