2017

Tidligere

Image may contain: hair, facial hair, face, beard, chin.
Tid og sted: 21. apr. 2017 12:0015:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Cand.theol. Ole Jakob Løland will defend his doctoral dissertation: "Pauline Refigurations. A Study in the Reception of Paul the Apostle in the Works of Jacob Taubes and Slavoj Žižek" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 2. mars 2017 13:0016:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40

Halvard Johannessen vil under det Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Sekulariseringens spiritualitet. En interdisiplinær lesning av betenkningen “Kirken i møte med den åndelige lengsel i vår tid”