2019

Tidligere

Tid: 21. juni 2019 10:0016:00

Kari Zakariassen har prøveforelesning og disputas fredag 21. juni kl 10.00-16.00.

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Adelheid H. Hillestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem."

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:15, Biblioteket, Domus Theologica

Knut Inge Riksen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität