2019

Tidligere

Photo of Paula J. Tutty
Tid og sted: 11. okt. 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Paula Jean Tutty will defend her doctoral dissertation: "The Monks of the Nag Hammadi Codices: Contextualising a Fourth Century Monastic Community" for the degree of Philosophiae Doctor (PhD) at the Faculty of Theology.

Image may contain: Hair, Face, Chin, Eyebrow, Smile.
Tid og sted: 21. juni 2019 12:0016:00, The library, Domus Theologica, Blindernveien 9

Kari Zakariassen  will defend her doctoral dissertation: ""My People Consult Their Tree…" Human-Divine Interaction in Arboreal Spaces in the Ancient Levant" for the degree of Philosophiae Doctor (Ph.D.) at the Faculty of Theology.

Tid og sted: 24. mai 2019 12:0016:00, Auditorium U40, Domus Theologica

Adelheid H. Hillestad vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. under Det teologiske fakultet: "Menneskelig(ere) møter: Om samhandling, fellesskap og empati mellom beboere i en skjermet avdeling på sykehjem."

Tid og sted: 8. feb. 2019 10:15, Biblioteket, Domus Theologica

Knut Inge Riksen vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: Emmanuel Levinas: Ein ethisches Leben in Kontexten Oder: Menschliche Existenz und die Idee der Heiligkeit: Die selbstherrliche Vernunft versus das Denken der Alterität