Disputas: Erik A. Nielsen

Professor Erik A. Nielsen vil under Det teologiske fakultet forsvare sin avhandling i to bind for graden dr.philos.: Kristendomens retorik. Den kristne digtnings billedformer og Thomas Kingo. Barok, enevælde, kristendom. 

Om avhandlingen

Les sammendraget her.

Tid og sted for prøveforelesning

Prøveforelesninger over oppgitt og selvvalgt tema vil finne sted 14. september kl. 17.15 på Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, auditorium U40. Les mer her.

Bedømmelseskomité

  • Professor Trond Skard Dokka, Universitetet i Oslo (førsteopponent)
  • Professor Stina Hansson, Göteborg Universitet (annenopponent)
  • Professor Aud V. Tønnessen, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dekan Trygve Wyller 

 

 

Publisert 13. aug. 2012 10:52 - Sist endret 30. aug. 2012 10:42