Cand.philol. Birgitte Lerheim disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Vedkjenning og gjenkjenning. Refleksjonar i snittpunkta mellom kyrkjetenking og kyrkjepraksis. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av prodekan Aud V. Tønnessen.

De ordinære opponenter er:

  • Lektor dr. theol. Else Marie Wiberg Pedersen, Det teologiske fakultet, Århus Universitet (førsteopponent).
  • Professor dr. philos. Knut Lundby, Institutt for medier og kommunikasjon, Universitetet i Oslo (annenopponent).
  • Professor dr.theol. Kjetil Hafstad, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.
Publisert 10. mars 2010 09:53 - Sist endret 10. mars 2010 09:56