M.phil. Elia Shabani Mligo disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: Jesus and the Stigmatized. Reading the Gospel of John in a Context of HIV/AIDS-Related Stigmatization in Tanzania. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

De ordinære opponenter er:

  • Professor Trond Skard Dokka, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo (førsteopponent),
  • Professor Astrid Blystad, Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen (annenopponent).
  • Professor Helge S. Kvanvig, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.
Publisert 10. mars 2010 10:31 - Sist endret 10. mars 2010 10:33