Kirsten Marie Hartvigsen disputerer

Kandidaten offentlig forsvare sin avhandling: ”Prepare the Way of the Lord:” Towards a Cognitive Poetic Analysis of Audience Involvement with Characters and Events in the Markan World. for graden philosophiae doctor, under Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Disputasen ledes av dekan Trygve E. Wyller.

De ordinære opponenter er:

  • Dr. William R. Telford, Department of Theology and Religion, Durham University (førsteopponent).
  • Professor Eve-Marie Becker, Teologisk fakultet, Århus universitet (annenopponent).
  • Professor Trond Skard Dokka, Det teologiske fakultet, Universitetet i Oslo har vært koordinator for komiteen.
Publisert 10. mars 2010 10:14 - Sist endret 10. mars 2010 10:17