Disputas: Mette Nygård

Mette Nygård vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. under Det teologiske fakultet: ”Vendepunktet: Den katolske kirkes forhold til jødene før og etter Det annet Vatikankonsil".

Tid og sted for prøveforelesningene

Prøveforelesningene vil finne sted 24. mai kl. 16.15 og 17.15 i auditorium U40, Domus Theologica.

Les mer om prøveforelesningene

Bedømmelseskomité

  • Gregory M. Reichberg, forskingsprofessor ved PRIO, Oslo (førsteopponent).
  • Else-Britt Nilsen, statsstipendiat og professor II ved Det teologiske menighetsfakultet, (annenopponent).
  • Hallgeir Elstad, professor, Det teologiske fakultet, UiO.

Leder av disputas

Dekan Aud V. Tønnessen

Sammendrag

Mette Nygårds avhandling er basert på konsildokumentet Nostra aetate, om Kirkens forhold til fremmede religioner.

Etter en historisk oversikt over forholdet mellom jøder og kristne fra Jesu tid til 1900-tallet, behandler teksten utviklingen av dette forholdet frem til Det annet Vatikankonsil (1962-65) mer detaljert. Konsilet dannet grunnlaget for et vendepunkt i relasjonen mellom jøder og kristne. Forfatterens hypotese er at denne vendingen hviler på tre avgjørende historiske begivenheter: Holocaust, opprettelsen av staten Israel (1948) og Det annet Vatikankonsil. Hoveddelene i avhandlingen bidrar til å belyse denne hypotesen.

Over 50 år er gått siden konsilet ratifiserte erklæringen Nostra aetate. Siste del av avhandlingen gir en oversikt over relevante dokumenter fra Vatikanet som angår den nye relasjonen mellom jøder og kristne.

English summary (pdf)

 

 

 

 

Publisert 7. mai 2018 11:34 - Sist endret 16. mai 2018 09:46