Prøveforelesninger: Mette Nygård

Mette Nygård avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.

Emne for prøveforelesninger

Kl. 16:15–17:00 over oppgitt emne:

Thomas Merton om fred og interreligiøs dialog. To sider av samme sak?


Kl. 17:15-18.00 over selvvalgt emne:

”Hva vil det gagne et menneske om det vinner hele verden, men taper sin sjel?

(Matt. 16,26)

Om sjeletap og å tape sin sjel

 

Tid og sted for disputasen

Informasjon om disputasen.

Publisert 7. mai 2018 11:46 - Sist endret 14. mai 2018 12:15