2010

Tidligere

Tid: 7. okt. 2010 17:1518:00

Cand.theol. Eivor Andersen Oftestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Tid og sted: 19. mars 2010 10:1511:00, Universitetet i Agder

Cand.philol. Irene Trysnes holder sin prøveforelesning over oppgitt tema: Festivalisering av kristne sommerstevner for ungdom. Teoretiske og kulturpolitiske implikasjoner.  

Tid og sted: 25. feb. 2010 17:1518:00, Domus Theologica, U40

Cand.philol. Øystein Brekke holder sin prøveforelesning over oppgitt tema: Hva er kristendommens sentrale myte - og hvorfor?