Prøveforelesning: Eivor Andersen Oftestad

Cand.theol. Eivor Andersen Oftestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne: ”Tradisjon og fornyelse: Fromhetsstrømninger på 1100-tallet med særlig henblikk på cistercienserne.”

Tid og sted for disputasen

Les om Eivor Andersen Oftestads disputas.

 

 

 

Publisert 23. sep. 2010 10:14 - Sist endret 23. sep. 2010 10:15