2013

Tidligere

Tid og sted: 17. des. 2013 17:1518:00, Domus theologica, auditorium U40

Master Gunnfrid Ljones Øierud ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom avhandlingens tre gudstjenester med henblikk på de differensieringsstrategiene som benyttes så vel i forhold til hverdagserfaringer som i forholdet dem imellom. Knytt drøftingen til riteteoriene til Cathrine Bell, Roy Rappaport og Harvey Whitehouse."

Tid: 28. nov. 2013 17:1518:00

Syprian Hilinti avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Conflict or cooperation; problems and prospects? The interaction between Christian faith and the indigenous religions of Tanzania".

Tid og sted: 7. nov. 2013 17:1519:00, Domus Theologica, auditorium U40

Dag Norheim avholder prøveforelesning over oppgitt emne og selvvalgt emene.

Tid og sted: 30. mai 2013 17:1518:00, Auditorium U40, Domus Theologica, Blindernveien 9

Jon Øygarden Flæten ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne. Tittelen er: "Receptions of Late Medieval Mysticism in Early Lutheran Spirituality".

Tid og sted: 14. feb. 2013 17:1518:00, Domus Theologica, auditorium U40

Cand.philol. Tove Nicolaisen ved Det teologiske fakultet avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Hvordan kan man utvikle en pluralistisk didaktikk og metodikk i RLE-faget?"