2015

Tidligere

Tid og sted: 18. nov. 2015 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Levi Geir Eidhamar avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom dagliglivets moralske utfordringer og hypotetiske etiske resonnementer med tanke på mulige implikasjoner for studier av minoritetsungdom og etikk."

Tid og sted: 14. aug. 2015 10:1511:00, Domus Theologica, Blindernveien 9, Auditorium U40

Vebjørn Horsfjord avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Theology of Religions in the ACW-process".