2017

Tidligere

Image may contain: hair, facial hair, face, beard, chin.
Tid og sted: 21. apr. 2017 10:1511:00, Domus Theologica, auditorium U40

Ole Jakob Løland's trial lecture: "Jacob Taubes og Slavoj Žižek both articulate the figure of Paul as an 'anti-liberal' figure of 'radical politics'. Why and how do these articulations, in both instances, become so thoroughly wrapped up with legacies of anti-Judaism?"

Tid og sted: 2. mars 2017 11:1512:00, Det teologiske fakultet, Blindernveien 9, Auditorium U40

Halvard Johannessen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: "Drøft forholdet mellom fagfeltene praktisk teologi og studiet av kristen spiritualitet med utgangspunkt i begrepene erfaring og praksis. Legg særlig vekt på nyere, internasjonal litteratur. Hvordan kan disse fagfeltene gjensidig berike hverandre?"