2019

Tidligere

Tid og sted: 7. feb. 2019 16:15 - 18:00, Biblioteket, Det teologiske fakultet, Domus Theologica, Blindernveien 9

Knut Inge Riksen avholder prøveforelesning over oppgitt emne og over selvvalgt emne.