Prøveforelesning: Adelheid Hillestad

Adelheid Hillestad avholder prøveforelesning over oppgitt emne.

Emne for prøveforelesningen

"Hvordan kan helsearbeidere lære å gjenkjenne og fortolke innhold og mening i samhandling mellom mennesker med demens? Drøft spørsmålet ved hjelp av perspektiver fra medisinsk humaniora."

Tid og sted for disputasen

24. mai 2019 12:00 - 16:00, Domus Theologica, auditorium U40.    

Mer informasjon om disputasen.

Publisert 15. mai 2019 09:35 - Sist endret 15. mai 2019 09:35